Интериорни и екстериорни стълби

Интериорната стълба е много повече от средство за свързване на два различни етажа или нива от жилището. Всяка къща, освен ако не е едноетажна, се нуждае от стълбище. Стълбата се избира и изгражда веднъж, за да служи години наред, докато самата къща съществува. Избирането на подходящия тип или типове стълби може да се окаже ключов момент за цялостния дизайн на жилището. Все по-често на стълбищните съоръжения се гледа като на важна част от интериорното оформление те дори играят ролята на акцент с художествена стойност. Стълбата смело изскача на преден план, за да афишира класическо достолепие, ексцентричен минимализъм, ювелирен барок, технологична мисъл, провинциална топлота .

Съществуват множество разновидности на интериорната стълба. Дизайнът на такова съоръжение е в пряка зависимост от функцията, а естетическото въздействие се разработва на следващ етап. По форма и конструкция тя може да бъде вита, права, заоблена, начупена, широка, тясна, стръмна, плавна, и т. н. Основните материали за изграждане на конструкцията, бетон, дърво, камък и метал, могат да се използват поотделно или в комбинация помежу си, както и със стъкло, керамика и различни синтетични материали.

Стълбата може да бъде изградена на място или да бъде сглобена от вече готови елементи, в по-редки случаи съоръжението се закарва до обекта напълно готово, за да бъде прикрепено и монтирано на определеното за целта място. Независимо от това дали стълбата изпълнява само функционална роля, или е предопределена да въздейства и естетически, нейната конструкция и дизайн трябва да бъдат съобразени с дефинирани правила и параметри, обезпечаващи безопасната й експлоатация. Като общо правило колкото стълбата е по-широка и с малка височина на стъпалата, толкова по-удобна и ненатоварваща е тя, но пък за сметка на това и площта, която отнема, е по-голяма.

Спираловидната или вита стълба e една от най-разпространените за интериора на етажните жилища, като същевременно успешно изпълнява функцията на атрактивен вертикален акцент в пространството. Този тип конструкция заема възможно най-малка площ и е идеалнияt вариант от икономическа гледна точка и когато трябва да се осъществи вертикална връзка в място, отдалечено от основното стълбище в къщата като таванско помещение, новопристроени помещения, реновиран подземен етаж, механа и т.н. Витата стълба може да бъде единно тяло или да се монтира от отделни части. Материалите, от които се изграждат са стомана, алуминий, твърдо дърво или комбинация между тях. Дървото може да е парен бук , дъб , ясен , орех , череша и др. Повърхността на стъпалата може да бъде гладка или грапава, допълнително оформяна с различен материал като гума, дървена или стоманена обшивка и др.

Правата стълба е класически и лесен за изпълнение вариант, въпреки че отнема доста голяма площ от пода. Такава стълба може да се изгражда на място, но съществуват и варианти, когато тя може да бъде сглобена от готови модули с възможност за прецизиране на елементите на парапета спрямо конкретен наклон. Заоблената стълба е със специфична конструкция, която се изгражда на място спрямо архитектурните особености на сградата. Те се проектират и изграждат едновременно със строежа на къщата. Особеното тук, както и при витата стълба, е клиновидната форма на стъпалата.
При “П” или “Г” образната стълба се редуват поредица от стъпала с междинни площадки, като завъртането е съответно на 180 и 90 градуса.

Галерия

replica watches replica watches replica breitling watches best replica watches cheap replica watches cheap replica watches replica watches