Преградни стени

Преградните стени от гипсокартон в сухото строителство се състоят от метална или дървена носеща конструкция и монтиран двустранно гипсокартон. Основната конструкция на преградната стена се свързва по периферията с граничещите строителни елементи и представлява носеща конструкция за плоскостите. В кухото пространство могат да се вградят изолационни материали за допълнителна звуко-и топлоизолация, както и всички необходими инсталации като електро, ВиК и други. Преградните стени са една равностойна алтернатива на тежките, масивни вътрешни стени. Благодарение на сухия и бърз монтаж, както и елегнатното сечение с най – добри топло, звуко и пожаротехнически харектеристики преградните стени намират все повече области на приложение. Процесът на работа е чист - няма мокри процеси.След запълване на фугите между гипсокартона повърхността е идеално гладка и може да се боядисва и облепва.Дава се възможност изградените помещения да се експлоатират веднага след приключване на строителните работи.Звуко- и топлоизолиращите им качества са далеч по-високи в сравнение с традиционните тухлени стени, а по отношение изискванията за пожарозащита те също ги превъзхождат. В съответствие с проектните изиквания за стените се използват единични или двойни носещи конструкции и еднопластови или двупластови обшивки.В стенната кухина между две плочи се полага изолация от минерална вата и се прокарват необходимите инсталации.

Галерия

replica watches replica watches replica breitling watches best replica watches cheap replica watches cheap replica watches replica watches