Топлоизолация

Функционалността на една сграда зависи до голяма степен от качеството на нейната топлоизолация, както и от облика на нейната фасада.
Тук са изброени основните стъпки за направа на една качествена и ефективна топлоизолация.
Технологичните процеси са определени от водещите европейски производители на топлоизолационни продукти "Баумит" и "Вебер".
Гарантираме на своите клиенти за спазването на всички необходими процеси.
Гаранцията за направа на топлоизолация е от 5 до 10 години, в зависимост от използваните материали!

Технологични процеси за създаването на качествена топлоизолация:
1. Преди започване на работа се проверява равнинността, якостта и състоянието на основата. Остатъчни материали като неравности или нестабилна и стара мазилка се отстраняват.
2. Избиране на топлоизолационен продукт:
2.1. Топлоизолация със стиропор EPS-F:
• Клетъчно съдържание: въздух
• Тип продукт: EPS 90 съгласно БДС 13 163
• Форма на канта: прав кант (GK)
• Обозначения: маркировка- EPS F
• Якост на огъване: 170 kPa
• Коефициент на топлопроводимост: λn = 0,034 W/(mK)
• Клас на горимост B1 (трудно горим

3. След началната подготовка на основата и определяне топлоизолационния материал може да се започне с лепенето на топлоизолационните листове, което задължително става от долу на горе, както на скеле, така и при алпийския способ. Така се избягва появата на всякакъв вид цепки, фуги, както и друг вид некачествени изпълнения. Първият ред листове се нивелират.
Ако клиента желае се монтира и водещ начален профил. Топлоизолационните плоскости се редят по схема "тухлена зидария" като се разминават и в ъглите на фасадата.
Задължително листовете се редят плътно един до друг. Наличието на малки фуги и цепки получили се по време на работа се запълват с ивици материал от същия топлоизолационен продукт, а не с лепило или друга смес. Така се избягва появата на топлинни мостове.
При работа по алпийски способ и от скеле, лепенето е на "рамково-точкова" или "точкова" схема при равни фасади (с отклонение по хоризонтала и вертикала по-малко от 2см). При работа с алпинисти дюбелирането е паралелно с лепенето.
При работата от скеле трябва да се изчака технологичното изсъхване на лепилото.
Дюбелирането е един от най-важните процеси в топлоизолирането. Водещите фирми производители на топлоизолационни продукти гарантират за здравина при 6-8 (правилно монтирани) дюбела за квадратен метър.

Дюбелирането е различно като технология на монтаж за различните системи за топлоизолация:
• за стиропор EPS, Неопор, XPS- Фибран и други подобни се използва схема "Т-дюбелиране"
• за каменна вата дюбелирането е по-специфично и използваме схема "W-дюбелиране"

4. При желание от страна на клиента монтираме водооткапващи лайсни в долната завършваща част на топлоизолацията, в горното обръщане на прозорците, по тераси и навсякъде, където може да се получи подлизване на дъждовна вода. Водооткапващите лайсни спомагат за лесното отвеждане на дъждовната вода извън топлоизолацията, удължавайки живота й.

5. При желание от страна на клиента монтираме козирки (алуминиеви или метални-поцинковани) в горната част на топлоизолацията. Цепката която се получава между козирката и стената се запълва с хидроизолационна лента (за защита от теч).

6. Преди да започнем с шпакловката се поставят ъглозащитни лайсни (PVC ъгли с мрежа) по външните ръбове, за да стане ъгълът добре оформен и здрав. В натоварените зони около прозорци и врати се вграждат допълнителни армиращи мрежи. Технологията на шпакловане се различава при различните системи:
- Шпакловка на системи за топлоизолация със стиропор, Неопор, Фибран и други подобни - използваме шпакловка с фибри в комбинация със стъклотекстилна армираща мрежа. За избягване на евентуални напуквания по фасадата, мрежите се застъпват с по 10см една с друга. Мрежата се вгражда между шпакловката.
- Шпакловка на системи за топлоизолация с каменна вата- изпълнява се в два етапа. Първия е изравняваща шпакловка без мрежа. Втория е армираща шпакловка с мрежа. Отново имаме застъпване на мрежите с около 10см и необходимото вграждане.

7. За получаването на иделна фасадна система за топлоизолация трябва да се използват качествени материали от етап лепене до краен готов продукт. За перфектен завършек на топлоизолацията трябва да се използват качествени полимерни, силиконови или силикатни мазилки. Те са водоотблъскващи, негорими, с добра механична якост, с възможност за миене, с висока паропропускливост, устойчиви са на външните въздействия, еластични са и са с ниска склонност към замръзване. Предлагат се в богат цветови асортимент.
Преди работата с полимерни, силиконови, силикатни или други подобни мазилки готови смеси е задължително грундирането на шпаклованата фасада. Декорацията на мазилката може да бъде с кръгово, хоризонтално, вертикално или друг вид структуриране(определя се от клиента).

Галерия

replica watches replica watches replica breitling watches best replica watches cheap replica watches cheap replica watches replica watches