Корпоративна философия

 

До всички важни заинтересовани лица, През последната година Форест 2000 ООД бе изправена пред безпрецедентни предизвикателства и несигурности в глобалната управленска среда в следствие на световната икономическа криза. Въпреки това продължаваме да отчитаме най-добрите си работни резултати за всички времена, като същевременно засилваме позицията си като корпорация и в двете насоки – като име и като състояние.

Но нашият успех не бе ограничен само във финансовия сектор. Форест 2000 ООД постигна забележителни резултати, подсилвайки корпоративните си способности и марка в регионален мащаб и подобрявайки технологията си и новаторството в предлаганите услуги. В развитието на нови услуги и продукти представянето ни беше също повече от отлично. Това е особено важно, тъй като тези резултати подобряват цялостното здраве на компанията, на фундаментално ниво.

За да може устойчивото развитие да стане реалност, е наложително да се преборят страховете и грижите на всички заинтересовани лица – клиенти, партньори и служители – и всички те да се уверят в потенциала за развитие на нашата компания.

Форест 2000 ООД преследва следните основни задачи в полето на управление на устойчивостта с цел непрекъснато нарастване на потребителската ценност и засилване на здравето на компанията.

Установихме нова организация за вземане на най-важните решения относно устойчивостта и подсилихме системата си за съдействие около оперативните групи на всички работни нива.

Създаваме публичен процес на реализация, а постиженията ни в управлението на устойчивостта са прозрачни и надеждни, като си сътрудничим и комуникираме с клиентите, обществеността и експертите в областите на нашите интереси.

С уважение към корпоративната социална отговорност и съблюдавайки международните стандарти уверено създаваме система за управление на нематериални действия и рискове на обща основа.

Работим по внедряване на стандарт за качество ISO 9001:2008, който от своя страна ще ни помогне по качествено координиране на вътрешните и външните процеси, както и генерално по качествено и устойчиво обслужване за нашите клиенти.

Благодарим Ви.
Февруари, 2011
Екип на "Форест 2000" ООД

replica watches replica watches replica breitling watches best replica watches cheap replica watches cheap replica watches replica watches